//mi ez? //a könyv //próbáld ki! //galéria

Diplomamunkám különböző grafikai technikákkal illusztrált verseskötet, melynek ábrázolásai egy általam kitalált rendszer alapján jöttek létre, amit versvizualizációnak neveztem el. Az irodalmat ötvöztem a matematikával és ennek eredményeképpen generatív grafikákat, vonalhálókat hoztam létre, ami gyakorlatilag a szöveg átkódolásán alapul. Tizenegy Radnóti verset tartalmaz a kötet, melynek ábrázolásait mind más anyagok, technikák felhasználásával készítettem. Mivel generatív módon is előállíthatóak az illusztrációk, ezért k.szült hozzá ez a weboldal, ahova bárki beírhatja kedvenc versét és egy kattintásra megkapja a hozzá generált illusztrációt. Ehhez kötve, a könyv tördeléséhez a html forráskódok formai elemeit alkalmaztam.
A szöveg kódolása során, az ütemek – amelyek az időmértékes verselés szabályai szerint jönnek létre – bináris értékeket kapnak, amik meghatározóak a rendszerben, ez is visszaköszön a kiadványban, több helyen megjelenik, például az oldalszámoknál. Fontosnak tartottam, hogy minél színesebb palettát tudjak megmutatni a grafikai ábrázolás lehetőségeiről. Sokféle anyagot felhasználtam az illusztrációk készítése során, a pauszpapírtól kezdve a technokol ragasztón keresztül a különböző fonalakig. A leegyszerűsített ábrázolásmód, a geometrikus formák közel állnak hozzám, ezért az illusztrációkat egyszerű vonalakból szerettem volna létrehozni, valamilyen meghatározott rendszer alapján. Úgy kellett gondolkodnom, hogy olyat találjak ki, ami alkalmas gyakorlatilag bármilyen vers ábrázolására, de mégis tulajdonságait megjeleníti, láthatóvá teszi valamilyen módon.
Amikor a diplomamunkán kezdtem gondolkodni, szerettem volna valami olyat csinálni, ami eltér a megszokott témáktól. Elég nehéz manapság újat mutatni. Számtalan verseskötet készült már, megszámlálhatatlan generatív grafika, de én mégis arra törkedtem, hogy legyen olyan pontja az elk.szült produktumnak, amit még ebben a formában, senki nem csinált. Erre a legmegfelelőbb megoldásnak az tűnt, ha kitalálok egy saját rendszert, így biztos lehettem benne, hogy egyszercsak nem jön velem szembe az interneten. A másik fontos tényező az volt, hogy minél szélesebb palettán mozoghassak a felhasznált technikákat illetően. Nagyon izgalmas része volt a munkának, hogy milyen anyagokat használjak, sokat kísérletezgettem, illetve törekedtem arra, hogy minél eltérőbbek legyenek az elkészült felületek. Így történhetett meg, hogy varrtam papírt, fecskendőbe szívtam fel a technokolt vagy készítettem pausz papírról fotogramot.
A kötet 11 verset tartalmaz és mindegyik illusztrációja más módon jött létre. De mindegyikben van valami közös, ez pedig maga a „versvizualizáció”.